Szkoła Podstawowa nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Emilii Plater

Programy nauczania

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =

Zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2017/2018

 

 
Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2017/2018
KLASA
PRZEDMIOT PROGRAM AUTOR NAUCZYCIEL
 
1a, 1b
 
Edukacja wczesnoszkolna
 

Język angielski
 
 

Język niemiecki
 
 
Religia
 
 
Program edukacji wczesnoszkolnej
 
 
Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej. 
 
Program nauczania języka obcego w klasach I-III i IV-VIII szkoły podstawowej
W drodze do Wieczernika
 
prof. dr hab. Jadwiga Hanisz
 
 
Magdalena SzpotowiczMałgorzata Szulc-Kurpaska 
 
Sylwia Rapacka, Katarzyna Wójcik
 
 
 
Jan Szpet, D. Jackowiak
Grażyna Cieślik
Marta Kuśmierska
 
Izabela Kopiecka
Bożena Szczęka
 
Katarzyna Rak – Franczak
 
Monika Stawiany
2a
 
Edukacja wczesnoszkolna
 
 

Język angielski
 
 

Język niemiecki
 
 

Religia
Program edukacji wczesnoszkolnej w kl. 1 – 3 szkoły podstawowej- WSiP
 
Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej. 
 
Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej
 
W drodze do Wieczernika
J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha, W. Went 
 
Magdalena SzpotowiczMałgorzata Szulc-Kurpaska 
 
 
Sylwia Rapacka
 
 
Jan Szpet, D. Jackowiak
Zofia Pawlicka
 
 
 
Bożena Szczęka
 
 
Katarzyna Rak – Franczak
 
Róża Stępień
 
3a, 3b, 3c
 
Edukacja wczesnoszkolna
 
 
Język angielski
 
 

Język niemiecki
 
 
Religia
 
Program edukacji wczesnoszkolnej w kl. 1 – 3 szkoły podstawowej - WSiP
 

Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej. 
 
Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej
 
W drodze do Wieczernika
Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went
 
Magdalena SzpotowiczMałgorzata Szulc-Kurpaska 
 
 
Sylwia Rapacka
 
 
Jan Szpet, D. Jackowiak
Wiesława Piątek
Beata Michalak
Małgorzata Błaszczyńska
 
Bożena Szczęka
 
Katarzyna Rak – Franczak
 
Monika Stawiany
 
4a, 4b, 4c
 
Język polski
 


Język angielski
 


Język niemiecki
 

Historia
 

Przyroda
 

Matematyka
 

Muzyka
 

Plastyka
 

Technika
 
Zajęcia komputerowe
 
Religia
 
Program nauczania języka polskiego w klasach 4–8 szkoły podstawowej
Słowa z uśmiechem + Myśli i słowa

Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. DLA II-ego ETAPU EDUKACYJNEGO (szkoła podstawowa, klasy IV-VIII)
 
Program nauczania języka obcego w klasach I-III i IV-VIII szkoły podstawowej
 
Program nauczania historii - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
 
„Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej
 
„Matematyka z kluczem” program nauczania matematyki dla klas IV-VIII szkoły podstawowej
 
Program nauczania muzyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej
 
Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej
 
Jak to działa? Program nauczania techniki- Nowa Era.
 
Program nauczania informatyki w szkole podstawowej – Lubię to!
Poznaję Boga i w Niego wierzę
Anita Żegleń, Ewa Nowak
 
 
Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber
 
 
 
 
Sylwia Rapacka, Katarzyna Wójcik
 
 
Tomasz Małkowski
 
 
Jolanta Golanko
 
 
 
M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska
 
Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak – Drążek, Agnieszka Sołtysik
 
Beata Mikulik
 
 
Lech Łabecki, Marta Łabecka
 
 
M. Kęska
 
Jan Szpet, D. Jackowiak
Krzysztof Jajszczak
Bartosz Gumulec
Malwina Migdał
 
Izabela Kopiecka
 
 
 
Katarzyna Rak – Franczak
 
Krzysztof Chmielewski
 
 
Aleksandra Pycińska
 
 
Urbaniak Agnieszka
 
 
Paweł Mikołajczyk
 
 
Agnieszka Matusiak
Krzysztof Chmielewski
 
Zbigniew Włodarczyk
 
Monika Stawiany
Wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej
szkoły podstawowej
Krzysztof Warchoł
 
 
Janusz Stefański
5a, 5b
 
Język polski

Język angielski

Język niemieckiHistoria
 

Przyroda
 
Matematyka
 
Muzyka

Plastyka
 


Zajęcia techniczne
 

Zajęcia komputerowe
 

Religia
 
 

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV–VI szkoły podstawowej

Program nauczania jezyka angielskiego. Kurs dla początkujących dla klas 4-6 szkoły podstawowej.

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej
Program nauczania historia i społeczeństwo - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
„Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w klasach 4–6 szkoły podstawowej
 
Program nauczania matematyki w szkole podstawowej
 
Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV–VI szkoły podstawowej
 
Program nauczania plastyki w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej
 
Jak to działa? Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4–6 szkoły podstawowej
 
Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4–6szkoły podstawowej
 
Wierzę w Boga
Marlena Derlukiewicz
 
Melanie Elis, Marianna Niesobska, Anna Rak
 
Sylwia Rapacka
 
Tomasz Małkowski
 
Jolanta Golanko
 
M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska
 
 
Monika Gromek, Grażyna Kilbach
 

Lila Wyszkowska
 
 
Lech Łabecki, Marta Łabecka
 
 
Michał Kęska
 
 

Jan Szpet, D. Jackowiak
Elżbieta Larecka
Bartosz Gumulec
 
Izabela Kopiecka
 
 
Katarzyna Rak – Franczak
 
Krzysztof Chmielewski
 
Aleksandra Pycińska
 
 
Agnieszka Urbaniak
 
 
Paweł Mikołajczyk
 
Agnieszka Matusiak
 
 
Krzysztof Chmielewski
 
Tomasz Grynkiewicz
 
 
 
 
Róża Stępień
Wychowanie fizyczne
 

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie – Sport - Rekreacja

Urszula Kierczak
 
Paweł Grabowski
6a, 6b
 
Język polski
 

Język angielski
 

Język niemiecki


Historia
 

Przyroda
 

Matematyka
 
 

Muzyka


Plastyka
 
 

Zajęcia techniczne
 

Zajęcia komputerowe
 

Religia
 
Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV–VI szkoły podstawowej
 
Program nauczania jezyka angielskiego. Kurs dla początkujących dla klas 4-6 szkoły podstawowej.
 
Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej
 
Program nauczania historia i społeczeństwo - GWO
 
„Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w klasach 4–6 szkoły podstawowej
 

Program nauczania matematyki w szkole podstawowej
Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV–VI szkoły podstawowej

Program nauczania plastyki w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej
 
Jak to działa? Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4–6 szkoły podstawowej
 
Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4–6szkoły podstawowej
 
Wierzę w Kościół
Marlena Derlukiewicz
 
Melanie Elis, Marianna Niesobska, Anna Rak
 
Sylwia Rapacka
 
 
Tomasz Małkowski
 
Jolanta Golanko
 
 
 
M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska
 
 
Monika Gromek, Grażyna Kilbach
 
 
Lila Wyszkowska
 
 
Lech Łabecki, Marta Łabecka
 
 
Michał Kęska
 
 
Jan Szpet, D. Jackowiak
Elżbieta Larecka
 
 
Bożena Szczęka
 
 
Katarzyna Rak – Franczak
 
Krzysztof Chmielewski
 
Aleksandra Pycińska
 
 
Urszula Dura
 
 
Paweł Mikołajczyk
 
Agnieszka Matusiak
 
 
Krzysztof Chmielewski
Tomasz Grynkiewicz
 
 
Róża Stępień
 
Wychowanie fizyczne
 
 
Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie – Sport - Rekreacja
 
Urszula Kierczak
 
Janusz Stefański
7a, 7b
 
Język polski

Język angielski

Język niemiecki
 
Historia

Biologia
 
Geografia

Matematyka
 

Fizyka
 
Chemia

Muzyka
 
Plastyka

Informatyka
 
Religia

Wychowanie fizyczne
Program nauczania ogólnego języka polskiego
W klasach IV–VIII szkoły podstawowej
 
Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.
 
Program nauczania języka obcego w klasach I-III i IV-VIII szkoły podstawowej
 
Program nauczania historii - GWO
Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej
 
Program nauczania geografii w szkole podstawowej
 
Program nauczania matematyki dla klas 4–8 szkoły podstawowej
 
Program nauczania fizyki w klasach 7-8 szkoły podstawowej
 
Program nauczania chemii w szkole podstawowej
 
Program nauczania muzyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej
Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej
 
Program nauczania informatyki w szkole podstawowej
 
Spotkanie ze słowem
 
Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej
szkoły podstawowej
Marlena Derlukiewicz
 
Melanie EllisAnna Rak 
 
Sylwia Rapacka, Katarzyna Wójcik
 

Tomasz Małkowski
 
Anna Zdziennicka
 
A. Głowacz, A. Lechowicz,
M. Lechowicz, P. Stankiewicz
 
M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska
 
Barbara Sagnowska
 
T. Kulawik, M. Litwin
 
Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik
 
Beata Mikulik
 
Michał Kęska
 
J. Szept, D. Jackowiak
 
Krzysztof Warchoł
Krzysztof Jajszczak
 
Izabela Kopiecka
 
Katarzyna Rak – Franczak
 
K. Chmielewski
 
Aleksandra Pycińska
 
Jolanta Bogucka
 
Urszula Dura
 
Danuta Burzyńska – Szmigiel
 
Renata Stępińska
 
Paweł Mikołajczyk
 
Agnieszka Matusiak
 
 Tomasz Grynkiewicz
 
Róża Stępień
 
Paweł Grabowski
Janusz Stefański
Zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2016/2017

KLASA PRZEDMIOT AUTOR NAZWA PROGRAMU
1a
 
 
 
 
 
 
Edukacja wczesnoszkolna J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha, W. Went Program edukacji wczesnoszkolnej klasy 1 -3
Język angielski Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc- Kurpaska Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej.
Język niemiecki Sylwia Rapacka Program nauczania języka niemieckiego dla klas I – III oraz IV – VI szkoły podstawowej.
religia Komisja Wychowania Katolickiego KEP „ W drodze do Wieczernika”
 
2a, 2b, 2c Edukacja wczesnoszkolna Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Program edukacji wczesnoszkolnej w kl. 1 – 3 szkoły podstawowej  -WSiP
 
Język angielski Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc- Kurpaska Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej.
Język niemiecki Sylwia Rapacka Program nauczania języka niemieckiego dla klas I – III oraz IV – VI szkoły podstawowej
religia Komisja Wychowania Katolickiego KEP „ W drodze do Wieczernika”
 
3a, 3b, 3c Edukacja wczesnoszkolna Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went “Program edukacji wczesnoszkolnej. Tropiciele  Kl. 1-3”
  Język angielski Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc- Kurpaska Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej.
  Język niemiecki Sylwia Rapacka Program nauczania języka niemieckiego dla klas I – III oraz IV – VI szkoły podstawowej.
  religia Komisja Wychowania Katolickiego KEP „ W drodze do Wieczernika”
 
 
 
4a, 4b Język polski Marlena Derlukiewicz „CZYTAĆ, MYŚLEĆ, UCZESTNICZYĆ”
Język angielski Melanie Elis, Marianna Niesobska,
Anna Rak
Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny.
Język niemiecki Sylwia Rapacka Program nauczania języka niemieckiego dla klas I – III oraz IV – VI szkoły podstawowej.
matematyka Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska,
Małgorzata Paszyńska
Matematyka z kluczem-program nauczania matematyki w klasach 4-6  szkoły podstawowej.
przyroda Jolanta Golanko „Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody w klasach 4–6 szkoły podstawowej.
historia Tomasz Małkowski Program nauczania historia i społeczeństwo ,, Wehikuł czasu"- Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
Zajęcia techniczne Lech Łabecki, Marta Łabecka Jak to działa? Program nauczania techniki- Nowa Era.
Zajęcia komputerowe Anna Wysocka Zajęcia komputerowe z pomysłem. Program nauczania dla szkoły podstawowej
muzyka Jan Oleszkowicz Gra muzyka – program nauczania muzyki w szkole podstawowej
plastyka Lila Wyszkowska Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.
w-f Urszula Kierczak Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie – Sport – Rekreacja.
religia Komisja Wychowania Katolickiego KEP „ Poznaję Boga i w Niego wierzę”
 
5a, 5b Język polski Marlena Derlukiewicz „CZYTAĆ, MYŚLEĆ, UCZESTNICZYĆ”
Język angielski Melanie Elis, Marianna Niesobska,
 Anna Rak
Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny.
Język niemiecki Sylwia Rapacka Program nauczania języka niemieckiego dla klas I – III oraz IV – VI szkoły podstawowej.
matematyka Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska,
Małgorzata Paszyńska
Matematyka z kluczem-program nauczania matematyki w klasach 4-6  szkoły podstawowej.
przyroda Jolanta Golanko „Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody w klasach 4–6 szkoły podstawowej.
historia Tomasz Małkowski Program nauczania historia i społeczeństwo ,, Wehikuł czasu"- Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
Zajęcia techniczne Lech Łabecki, Marta Łabecka Jak to działa? Program nauczania techniki- Nowa Era.
Zajęcia komputerowe Witold Kranas PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ „Lekcje z komputerem"
muzyka Jan Oleszkowicz Gra muzyka – program nauczania muzyki w szkole podstawowej
plastyka Lila Wyszkowska Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.
w-f Urszula Kierczak Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie – Sport - Rekreacja
religia Komisja Wychowania Katolickiego KEP „ Poznaję Boga i w Niego wierzę”
 
6a, 6b Język polski Marlena Derlukiewicz „CZYTAĆ, MYŚLEĆ, UCZESTNICZYĆ”
Język angielski Melanie Elis, Marianna Niesobska,
Anna Rak
Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny.
Język niemiecki Sylwia Rapacka Program nauczania języka niemieckiego dla klas I – III oraz IV – VI szkoły podstawowej.
matematyka Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska Matematyka z kluczem-program nauczania matematyki w klasach 4-6  szkoły podstawowej.
przyroda Jolanta Golanko „Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody w klasach 4–6 szkoły podstawowej.
historia Tomasz Małkowski Program nauczania historia i społeczeństwo ,, Wehikuł czasu"- Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
Zajęcia techniczne Lech Łabecki, Marta Łabecka Jak to działa? Program nauczania techniki- Nowa Era.
Zajęcia komputerowe Witold Kranas PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ „Lekcje z komputerem"
muzyka U. Smoczyńska, K. Jakóbczak – Drążek, A. Sołtysiak Klucz do muzyki – program nauczania muzyki w szkole podstawowej
plastyka Lila Wyszkowska Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.
w-f Urszula Kierczak Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie – Sport – Rekreacja.
religia Komisja Wychowania Katolickiego KEP „ Poznaję Boga i w Niego wierzę”