Szkoła Podstawowa nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Emilii Plater

Deklaracja dostępności

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 8 im. Emilii Plater w Piotrkowie Trybunalskim

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Emilii Plater w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Emilii Plater w Piotrkowie Trybunalskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pochodzące z różnych źródeł,
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • staramy się ograniczyć do minimum zamieszczanie plików na stronach, a ich zawartość publikować bezpośrednio na stronie www, aby była w pełni dostępna i gwarantująca lepsze odczytywanie przez czytniki ekranu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zbigniew Włodarczyk.
 • E-mail: sp8@sp8.piotrkow.pl
 • Telefon: 606 743 165

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8, im. Emilii Plater w Piotrkowie Trybunalskim
 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Henryka Sienkiewicza 8
 • E-mail: sp8@sp8.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 649 57 50

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do Szkoły jest oznakowane i znajduje się na ścianie frontowej od strony ul. Sienkiewicza 8. Wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone. Przed budynkiem zlokalizowany jest parking miejski – płatny (opłaty w parkomacie). Do budynku szkoły wchodzi się przez hol wejściowy i drugie przeszklone drzwi, za którymi znajduję się dyżurka. W przypadku chwilowej nieobecności osoby dyżurującej wchodzący korzystają z domofonu umiejscowionego przy drugich drzwiach przeszklonych, po ich prawej stronie. 
Budynek Szkoły to kompleks dwóch murowanych budynków w kształcie litery L. Budynek frontowy – trzykondygnacyjny, usytuowany jest  przy ul Sienkiewicza 8. Budynek jest podpiwniczony – w piwnicach znajduje się szatnia główna, sala dydaktyczna, świetlica, dwie szatnie mniejsze oraz pomieszczenia gospodarcze, na parterze znajduje się sala informatyczna, sala gimnastyczna  oraz toalety,  na I piętrze – pokój nauczycielski, rozgłośnia radiowęzła oraz sale dydaktyczne i toalety, na półpiętrze (pomiędzy I a II piętrem) znajduje się pokój pedagoga szkolonego wraz z gabinet pomocy przedmedycznej, na II piętrze sale dydaktyczne, toalety.