Szkoła Podstawowa nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Emilii Plater

Konkursy

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =
ZIMOWE PEJZAŻE


Taki tytuł nosiła tegoroczna edycja konkursu plastycznego dla klas I-IV organizowanego przez naszą szkołę. Na konkurs zgołszono około 50 prac wykonanych przez uczniów różnymi technikami plastycznymi.
Jury w składzie:

- Andrzej Hoffman - artysta plastyk
- Anieszka Matusiak - nauczyciel plastyki
- Paweł Mikołajczyk - nauczyciel muzyki i plastyki, wychowawca świetlicy

- Magdalena Omonkowska - wychowawca świetlicy


wyłoniło najlepszych w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-II oraz klasy III-IV.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

 
12 marca 2015 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla wychowanków świetlic szkolnych szkół z Piotrkowa Trybunalskiego - PIOTRKÓW W ZIMOWEJ SZACIE.
Na uroczystość przybyli niemal wszyscy laureaci konkursu z instruktorami i opiekunami oraz członkowie jury wraz z panem Andrzejem Hoffmanem - artystą plastykiem, na co dzień pracującym w ODA.
 

 
Nagrodzeni:

KATEGORIA PRZESTRZENNA

 I -Amelia Stępień SP2

II - Franciszek Sianos SP10

III - Martyna Misztela SP12

KATEGORIA RYSUNEK

I - Maja Uniszewska SP16

II - Noemi Banach SP2

III - Aniela Chęcińska SP16
 
WYRÓŻNIENIA
Julia Krzysztofik SP12

Julia Kejdrowska SP8

Izabela Werner SP2


I Powiatowy Konkurs Recytatorski „Czytam sercem, słowem maluję”


Szanowni Państwo!
Wychodząc naprzeciw sugestiom oraz chcąc ukazać literaturę w jej różnych obliczach, w tym roku proponujemy konkursową odmianę. Dopełniając propozycję jaką jest Powiatowy Konkurs Poetycki „Piszę sercem, sercem maluję”, zapraszamy w listopadzie 
2014 r. do udziału w I Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Czytam sercem, słowem maluję”.  Nowy konkurs to artystyczna alternatywa dla młodych talentów, które pragną „wyrazić się” na scenie. Informujemy przy tym, że wspomniane konkursy realizowane będą co dwa lata.
Zapraszając w przyszłym roku twórców poezji, czekamy już teraz na młodych aktorów-oratorów!
Szczegóły w regulaminie.
Z poetyckim pozdrowieniem
 
Organizatorzy
 
Regulamin I Powiatowego
Konkursu Recytatorskiego

„Czytam sercem, słowem maluję…”
 
27 stycznia 2015 r., Szkoła Podstawowa nr 8
w Piotrkowie Trybunalskim

 
CELE KONKURSU
 
1. Stwarzanie dzieciom możliwości zaprezentowania wartościowych utworów poetyckich i epickich.
2. Popularyzacja literatury pięknej.
3. Dbałość o kulturę żywego słowa.
4. Poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów literackich.
5. Rozwijanie postawy twórczej. 
6. Rozbudzanie wrażliwości artystyczno-literackiej dzieci.
7. Zwrócenie uwagi młodych ludzi na wartość słowa pisanego.
 
ZASADY UCZESTNICTWA
 
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VI  szkół podstawowych powiatu piotrkowskiego
· kategoria I – wiersz
· kategoria II – proza
2. Każda szkoła może zgłosić:
· w kategorii I – max. 3 uczestników,
· w kategorii II – max. 3 uczestników.
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest przygotować 1 dowolny utwór –  wiersz lub fragment prozy – o łącznym czasie prezentacji nieprzekraczającym 4 minut.
4. Repertuar powinien być starannie dobrany pod względem wartości literackiej oraz adekwatny do poziomu intelektualnego i emocjonalnego uczestnika konkursu.
 
5. Kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy przesłać (pocztą lub osobiście) w terminie
do 10 stycznia 2015 r. na adres organizatora.
 
 
PRZEBIEG KONKURSU
 
 
1. Konkurs odbędzie się 25 listopada 2014 r. (wtorek) w siedzibie stowarzyszenia BUSOLA przy
ul. Sienkiewicza 7 (naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 8) o godz. 11.00.
2. Prezentacje konkursowe oceni jury powołane przez organizatora, które przyzna nagrody i wyróżnienia.
3. W swojej ocenie jury kierować się będzie następującymi kryteriami:
· dobór repertuaru,
· walory artystyczne prezentowanych tekstów,
· interpretacja,
· dykcja,
· ogólny wyraz artystyczny.
4. Po części konkursowej odbędzie się omówienie prezentacji prowadzone przez członów jury.
 
 
 
Serdecznie zapraszamy!
 
INSPIRACJE REPERTUAROWE:


KATEGORIA I WIERSZ:
 
Wybrane utwory
Józefa Ratajczaka
Małgorzaty Strzałkowskiej
ks. Jana Twardowskiego
Ewy Lipskiej
Jerzego Bielunasa
Anny Kamieńskiej
Kaliny Jerzykowskiej
Andrzeja Bursy
Danuty  Muchy
Bolesław Leśmian
Bogusława Kierca
Ludwika Jerzego Kerna
Wisławy Szymborskiej
Joanny Kulmowej


 
KATEGORIA II PROZA:
Astrid Lindgren „Bracia Lwie Serce”,
Joanna Olech „Dynastia Miziołków”,
Sempe i Goscinny „Mikołajek”,
Alfred Szklarski wybrane przygody Tomka Wilmowskiego,
Ewa Nowak wybrana powieść dla młodzieży
Małgorzata Musierowicz wybrana powieść
Francis Hodgson Burnett „Tajemniczy ogród”
Lucy Maud Montgomery seria o Ani Shirley
Hanna Ożogowska wybrana powieść
Jadwiga Korczakowska „Spotkanie nad morzem”
Maria Krüger wybrana powieść , np.: „Klimek
i Klementynka”, „Ucho, dynia, sto dwadzieścia pięć”
Anna Onichimowska „Najwyższa góra świata” 
 
 
I Powiatowy Konkurs Recytatorski
Czytam sercem, słowem maluję…
KARTA ZGŁOSZENIA
imię i nazwisko …………………………………………………….……………………………………………..……
wiek/klasa
……………….……………………………………………..…………………………………………
placówka delegująca
…………………………………………………………………..…………………………………….
KATEGORIA I *tytuł wiersza i nazwisko autora                
……….………………………………………….…………………………………………………….
KATEGORIA II *tytuł utworu prozatorskiego i nazwisko autora
……….………………………………………….…………………………………………………….
imię nazwisko opiekuna ……………………………………………...…..…………………………………………………….
telefon kontaktowy do opiekuna, …………………………….…………………….…………………………………………………….
adres mailowy opiekuna
…………………………………………………………………………………………………………pieczątka placówki delegującej                                                                                             podpis opiekuna
 
……………………………………………..                                                                                              …………………………
 
* niepotrzebne skreślić