Szkoła Podstawowa nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Emilii Plater

Programy nauczania

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 6 =
Szkolny zestaw programów nauczania
na rok szkolny 2024/2025
znajduje się w załączniku na dole strony.

 
 
Szkolny zestaw programów nauczania
na rok szkolny 2023/2024
znajduje się w załączniku na dole strony.

Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2021/2022 znajduje się w załączniku na dole strony.

 

Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2017/2018

KLASA

PRZEDMIOT

PROGRAM

AUTOR

NAUCZYCIEL

1a, 1b

Edukacja wczesnoszkolna
 

Język angielski
 
 

Język niemiecki
 
 
Religia
 

Program edukacji wczesnoszkolnej
 
 
Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej. 
 
Program nauczania języka obcego w klasach I-III i IV-VIII szkoły podstawowej
W drodze do Wieczernika

prof. dr hab. Jadwiga Hanisz
 
 
Magdalena SzpotowiczMałgorzata Szulc-Kurpaska 
 
Sylwia Rapacka, Katarzyna Wójcik
 
 
 
Jan Szpet, D. Jackowiak

Grażyna Cieślik
Marta Kuśmierska
 
Izabela Kopiecka
Bożena Szczęka
 
Katarzyna Rak – Franczak
 
Monika Stawiany

2a

Edukacja wczesnoszkolna
 
 

Język angielski
 
 

Język niemiecki
 
 

Religia

Program edukacji wczesnoszkolnej w kl. 1 – 3 szkoły podstawowej- WSiP
 
Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej. 
 
Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej
 
W drodze do Wieczernika

J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha, W. Went 
 
Magdalena SzpotowiczMałgorzata Szulc-Kurpaska 
 
 
Sylwia Rapacka
 
 
Jan Szpet, D. Jackowiak

Zofia Pawlicka
 
 
 
Bożena Szczęka
 
 
Katarzyna Rak – Franczak
 
Róża Stępień

3a, 3b, 3c

Edukacja wczesnoszkolna
 
 
Język angielski
 
 

Język niemiecki
 
 
Religia

Program edukacji wczesnoszkolnej w kl. 1 – 3 szkoły podstawowej - WSiP
 

Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej. 
 
Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej
 
W drodze do Wieczernika

Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went
 
Magdalena SzpotowiczMałgorzata Szulc-Kurpaska 
 
 
Sylwia Rapacka
 
 
Jan Szpet, D. Jackowiak

Wiesława Piątek
Beata Michalak
Małgorzata Błaszczyńska
 
Bożena Szczęka
 
Katarzyna Rak – Franczak
 
Monika Stawiany

4a, 4b, 4c

Język polski
 


Język angielski
 


Język niemiecki
 

Historia
 

Przyroda
 

Matematyka
 

Muzyka
 

Plastyka
 

Technika
 
Zajęcia komputerowe
 
Religia

Program nauczania języka polskiego w klasach 4–8 szkoły podstawowej
Słowa z uśmiechem + Myśli i słowa

Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. DLA II-ego ETAPU EDUKACYJNEGO (szkoła podstawowa, klasy IV-VIII)
 
Program nauczania języka obcego w klasach I-III i IV-VIII szkoły podstawowej
 
Program nauczania historii - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
 
„Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej
 
„Matematyka z kluczem” program nauczania matematyki dla klas IV-VIII szkoły podstawowej
 
Program nauczania muzyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej
 
Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej
 
Jak to działa? Program nauczania techniki- Nowa Era.
 
Program nauczania informatyki w szkole podstawowej – Lubię to!

Poznaję Boga i w Niego wierzę

Anita Żegleń, Ewa Nowak
 
 
Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber
 
 
 
 
Sylwia Rapacka, Katarzyna Wójcik
 
 
Tomasz Małkowski
 
 
Jolanta Golanko
 
 
 
M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska
 
Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak – Drążek, Agnieszka Sołtysik
 
Beata Mikulik
 
 
Lech Łabecki, Marta Łabecka
 
 
M. Kęska
 
Jan Szpet, D. Jackowiak

Krzysztof Jajszczak
Bartosz Gumulec
Malwina Migdał
 
Izabela Kopiecka
 
 
 
Katarzyna Rak – Franczak
 
Krzysztof Chmielewski
 
 
Aleksandra Pycińska
 
 
Urbaniak Agnieszka
 
 
Paweł Mikołajczyk
 
 
Agnieszka Matusiak
Krzysztof Chmielewski
 
Zbigniew Włodarczyk
 
Monika Stawiany

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej
szkoły podstawowej

Krzysztof Warchoł
 

Janusz Stefański

5a, 5b

Język polski

Język angielski

Język niemieckiHistoria
 

Przyroda
 
Matematyka
 
Muzyka

Plastyka
 


Zajęcia techniczne
 

Zajęcia komputerowe
 

Religia
 


Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV–VI szkoły podstawowej

Program nauczania jezyka angielskiego. Kurs dla początkujących dla klas 4-6 szkoły podstawowej.

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej
Program nauczania historia i społeczeństwo - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
„Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w klasach 4–6 szkoły podstawowej
 
Program nauczania matematyki w szkole podstawowej
 
Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV–VI szkoły podstawowej
 
Program nauczania plastyki w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej
 
Jak to działa? Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4–6 szkoły podstawowej
 
Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4–6szkoły podstawowej
 
Wierzę w Boga

Marlena Derlukiewicz
 
Melanie Elis, Marianna Niesobska, Anna Rak
 
Sylwia Rapacka
 
Tomasz Małkowski
 
Jolanta Golanko
 
M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska
 
 
Monika Gromek, Grażyna Kilbach
 

Lila Wyszkowska
 
 
Lech Łabecki, Marta Łabecka
 
 
Michał Kęska
 
 

Jan Szpet, D. Jackowiak

Elżbieta Larecka
Bartosz Gumulec
 
Izabela Kopiecka
 
 
Katarzyna Rak – Franczak
 
Krzysztof Chmielewski
 
Aleksandra Pycińska
 
 
Agnieszka Urbaniak
 
 
Paweł Mikołajczyk
 
Agnieszka Matusiak
 
 
Krzysztof Chmielewski
 
Tomasz Grynkiewicz
 
 
 
 
Róża Stępień

Wychowanie fizyczne


Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie – Sport - Rekreacja


Urszula Kierczak

 
Paweł Grabowski

6a, 6b

Język polski
 

Język angielski
 

Język niemiecki


Historia
 

Przyroda
 

Matematyka
 
 

Muzyka


Plastyka
 
 

Zajęcia techniczne
 

Zajęcia komputerowe
 

Religia

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV–VI szkoły podstawowej
 
Program nauczania jezyka angielskiego. Kurs dla początkujących dla klas 4-6 szkoły podstawowej.
 
Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej
 
Program nauczania historia i społeczeństwo - GWO
 
„Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w klasach 4–6 szkoły podstawowej
 

Program nauczania matematyki w szkole podstawowej
Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV–VI szkoły podstawowej

Program nauczania plastyki w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej
 
Jak to działa? Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4–6 szkoły podstawowej
 
Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4–6szkoły podstawowej
 
Wierzę w Kościół

Marlena Derlukiewicz
 
Melanie Elis, Marianna Niesobska, Anna Rak
 
Sylwia Rapacka
 
 
Tomasz Małkowski
 
Jolanta Golanko
 
 
 
M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska
 
 
Monika Gromek, Grażyna Kilbach
 
 
Lila Wyszkowska
 
 
Lech Łabecki, Marta Łabecka
 
 
Michał Kęska
 
 
Jan Szpet, D. Jackowiak

Elżbieta Larecka
 
 
Bożena Szczęka
 
 
Katarzyna Rak – Franczak
 
Krzysztof Chmielewski
 
Aleksandra Pycińska
 
 
Urszula Dura
 
 
Paweł Mikołajczyk
 
Agnieszka Matusiak
 
 
Krzysztof Chmielewski
Tomasz Grynkiewicz
 
 
Róża Stępień

Wychowanie fizyczne

 
Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie – Sport - Rekreacja

 
Urszula Kierczak

 
Janusz Stefański

7a, 7b

Język polski

Język angielski

Język niemiecki
 
Historia

Biologia
 
Geografia

Matematyka
 

Fizyka
 
Chemia

Muzyka
 
Plastyka

Informatyka
 
Religia

Wychowanie fizyczne

Program nauczania ogólnego języka polskiego
W klasach IV–VIII szkoły podstawowej
 
Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.
 
Program nauczania języka obcego w klasach I-III i IV-VIII szkoły podstawowej
 
Program nauczania historii - GWO
Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej
 
Program nauczania geografii w szkole podstawowej
 
Program nauczania matematyki dla klas 4–8 szkoły podstawowej
 
Program nauczania fizyki w klasach 7-8 szkoły podstawowej
 
Program nauczania chemii w szkole podstawowej
 
Program nauczania muzyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej
Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej
 
Program nauczania informatyki w szkole podstawowej
 
Spotkanie ze słowem
 
Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej
szkoły podstawowej

Marlena Derlukiewicz
 
Melanie EllisAnna Rak 
 
Sylwia Rapacka, Katarzyna Wójcik
 

Tomasz Małkowski
 
Anna Zdziennicka
 
A. Głowacz, A. Lechowicz,
M. Lechowicz, P. Stankiewicz
 
M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska
 
Barbara Sagnowska
 
T. Kulawik, M. Litwin
 
Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik
 
Beata Mikulik
 
Michał Kęska
 
J. Szept, D. Jackowiak
 
Krzysztof Warchoł

Krzysztof Jajszczak
 
Izabela Kopiecka
 
Katarzyna Rak – Franczak
 
K. Chmielewski
 
Aleksandra Pycińska
 
Jolanta Bogucka
 
Urszula Dura
 
Danuta Burzyńska – Szmigiel
 
Renata Stępińska
 
Paweł Mikołajczyk
 
Agnieszka Matusiak
 
 Tomasz Grynkiewicz
 
Róża Stępień
 
Paweł Grabowski
Janusz Stefański
Zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2016/2017

KLASA

PRZEDMIOT

AUTOR

NAZWA PROGRAMU

1a
 
 
 
 
 

Edukacja wczesnoszkolna

J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha, W. Went

Program edukacji wczesnoszkolnej klasy 1 -3

Język angielski

Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc- Kurpaska

Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej.

Język niemiecki

Sylwia Rapacka

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I – III oraz IV – VI szkoły podstawowej.

religia

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

„ W drodze do Wieczernika”

2a, 2b, 2c

Edukacja wczesnoszkolna

Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went

Program edukacji wczesnoszkolnej w kl. 1 – 3 szkoły podstawowej  -WSiP

Język angielski

Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc- Kurpaska

Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej.

Język niemiecki

Sylwia Rapacka

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I – III oraz IV – VI szkoły podstawowej

religia

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

„ W drodze do Wieczernika”

3a, 3b, 3c

Edukacja wczesnoszkolna

Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went

“Program edukacji wczesnoszkolnej. Tropiciele  Kl. 1-3”

 

Język angielski

Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc- Kurpaska

Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej.

 

Język niemiecki

Sylwia Rapacka

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I – III oraz IV – VI szkoły podstawowej.

 

religia

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

„ W drodze do Wieczernika”
 
 

4a, 4b

Język polski

Marlena Derlukiewicz

„CZYTAĆ, MYŚLEĆ, UCZESTNICZYĆ”

Język angielski

Melanie Elis, Marianna Niesobska,
Anna Rak

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny.

Język niemiecki

Sylwia Rapacka

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I – III oraz IV – VI szkoły podstawowej.

matematyka

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska,
Małgorzata Paszyńska

Matematyka z kluczem-program nauczania matematyki w klasach 4-6  szkoły podstawowej.

przyroda

Jolanta Golanko

„Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody w klasach 4–6 szkoły podstawowej.

historia

Tomasz Małkowski

Program nauczania historia i społeczeństwo ,, Wehikuł czasu"- Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Zajęcia techniczne

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Jak to działa? Program nauczania techniki- Nowa Era.

Zajęcia komputerowe

Anna Wysocka

Zajęcia komputerowe z pomysłem. Program nauczania dla szkoły podstawowej

muzyka

Jan Oleszkowicz

Gra muzyka – program nauczania muzyki w szkole podstawowej

plastyka

Lila Wyszkowska

Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

w-f

Urszula Kierczak

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie – Sport – Rekreacja.

religia

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

„ Poznaję Boga i w Niego wierzę”

 

5a, 5b

Język polski

Marlena Derlukiewicz

„CZYTAĆ, MYŚLEĆ, UCZESTNICZYĆ”

Język angielski

Melanie Elis, Marianna Niesobska,
 Anna Rak

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny.

Język niemiecki

Sylwia Rapacka

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I – III oraz IV – VI szkoły podstawowej.

matematyka

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska,
Małgorzata Paszyńska

Matematyka z kluczem-program nauczania matematyki w klasach 4-6  szkoły podstawowej.

przyroda

Jolanta Golanko

„Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody w klasach 4–6 szkoły podstawowej.

historia

Tomasz Małkowski

Program nauczania historia i społeczeństwo ,, Wehikuł czasu"- Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Zajęcia techniczne

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Jak to działa? Program nauczania techniki- Nowa Era.

Zajęcia komputerowe

Witold Kranas

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ „Lekcje z komputerem"

muzyka

Jan Oleszkowicz

Gra muzyka – program nauczania muzyki w szkole podstawowej

plastyka

Lila Wyszkowska

Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

w-f

Urszula Kierczak

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie – Sport - Rekreacja

religia

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

„ Poznaję Boga i w Niego wierzę”

 

6a, 6b

Język polski

Marlena Derlukiewicz

„CZYTAĆ, MYŚLEĆ, UCZESTNICZYĆ”

Język angielski

Melanie Elis, Marianna Niesobska,
Anna Rak

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny.

Język niemiecki

Sylwia Rapacka

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I – III oraz IV – VI szkoły podstawowej.

matematyka

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Matematyka z kluczem-program nauczania matematyki w klasach 4-6  szkoły podstawowej.

przyroda

Jolanta Golanko

„Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody w klasach 4–6 szkoły podstawowej.

historia

Tomasz Małkowski

Program nauczania historia i społeczeństwo ,, Wehikuł czasu"- Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Zajęcia techniczne

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Jak to działa? Program nauczania techniki- Nowa Era.

Zajęcia komputerowe

Witold Kranas

PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ „Lekcje z komputerem"

muzyka

U. Smoczyńska, K. Jakóbczak – Drążek, A. Sołtysiak

Klucz do muzyki – program nauczania muzyki w szkole podstawowej

plastyka

Lila Wyszkowska

Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

w-f

Urszula Kierczak

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie – Sport – Rekreacja.

religia

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

„ Poznaję Boga i w Niego wierzę”

 

Załączniki artykułu

Szkolny zestaw programów nauczania 2021-2022 (docx) 0.02mb, (pobrań: 111)
Szkolny zestaw programów nauczania 2023-2024 (pdf) 1.04mb, (pobrań: 42)