Szkoła Podstawowa nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Emilii Plater

Biblioteka

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =

Witamy w Bibliotece Szkoły Podstawowej nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim.


Motto:
„Nikt nie rodzi się czytelnikiem – uczymy się tego w dzieciństwie"
Od września 2008 nasza biblioteka szkolna ma lepsze, przestronniejsze miejsce. Została wyposażona
w nowe meble. Dostaliśmy również cztery nowe komputery. Obecnie Internetowe Centrum Informacji
Multimedialnej w bibliotece to osiem stanowisk komputerowych z dostępem do internetu i programami
edukacyjnymi.

Biblioteka stara się przygotować przyszłych odbiorców wszelkiej informacji i miłośników czytelnictwa;
udowodnić, że biblioteka to nie tylko miejsce, gdzie można wypożyczyć książki, ale także miejsce
różnorodnych działań czytelniczych.
  Bibliotekarze chcą, aby ich uczniowie chcieli czytać, lubili czytać, wiedzieli, co czytać i umieli czytać
z pożytkiem.

Biblioteka szkolna realizuje zajęcia „Chodź, opowiem Ci bajeczkę”. Spotkania obywają się cztery razy
w tygodniu w świetlicy szkolnej, a uczestniczący w nich uczniowie zapoznają się z utworami literatury
dziecięcej czytanymi przez nauczyciela lub kolegę. Spotkania często zakończone jest krótką działalnością
twórczą dzieci, np. wykonanie ilustracji, przedstawienie scenki dramowej, zapis morału, rozmowa
na temat wysłuchanego tekstu.
Zajęcia „Chodź, opowiem Ci bajeczkę” są przeznaczone dla uczniów klas I – III, w tym bowiem okresie
następuje największe nasilenie czytelnictwa. Związane jest to z całkowitym opanowaniem techniki czytania.
Wtedy budzi się głód wrażeń, różnicują zainteresowania, precyzują żądania. Chłonność czytelnicza tego
okresu domaga się wsparcia, dostarczenia odpowiednich wzorców. Tylko dobra książka, działając na umysł,
wyobraźnię i uczucie, kształci nowe pokolenie kulturalnego i wrażliwego czytelnika.

Biblioteka wspomaga również uczniów klas VI. To dla nich zorganizowane są zajęcia „Nic trudnego”.
Spotkania odbywają się raz w tygodniu z podziałem na grupę chłopców i grupę dziewcząt. Uczniowie poznają
budowę sprawdzianu po klasie szóstej, jego międzyprzedmiotowy charakter, różne typy zadań, wypełniają
karty odpowiedzi, kodują swoje prace, poznają kryteria oceniania, zasady obowiązujące podczas pisania
sprawdzianu. Zajęcia oswajają ze sprawdzianem, pomagają opanować zdenerwowanie, które jest typowe
w zetknięciu z czymś nieznanym. Poza zadaniami edukacyjnymi zajęcia mają także na celu budowanie
u dzieci poczucia własnej wartości i pewności siebie.
  Biblioteka szkolna to również organizator konkursów czytelniczych. Udział w nich pozwala uczniom sprawdzić
swoje możliwości, porównać je        z rówieśnikami. Rywalizacja rozwija indywidualne cechy osobowościowe,
zaspokaja potrzeby poznawcze, jest również siłą napędową dla rozwoju intelektualnego i emocjonalnego.
Konkursy rozbudzają drzemiące w uczniach zainteresowania i zdolności.
Konkursy czytelnicze są przeznaczone dla poszczególnych etapów edukacji.

„W świecie baśni Andersena” przeznaczony dla uczniów klas III.

„Pięknie czytam” przeznaczony dla uczniów klas II, który przebiegał w dwóch etapach:
I etap - sprawdzał umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem – uczniowie rozwiązywali test w oparciu
o fragment  lektury „Kubuś Puchatek”;
II etap - głośne czytanie wybranego fragmentu literatury dla dzieci.

„Album o książce” przeznaczony dla uczniów klas VI. Polegał na wykonaniu albumu o książce, który miał składać
się z 6 – 8 prac. Każda praca powinna dotyczyć treści książki lub autora.

Współpraca z bibliotekami działającymi w naszym mieście jest nieodzownym elementem pracy biblioteki
szkolnej. Tylko poprzez osobisty kontakt dziecka z tymi instytucjami można zachęcić uczniów do tego,
by stały się również ich czytelnikami. To w tym miejscu możemy właściwie oddziaływać na wyobraźnię
ucznia i zachęcać go do kontaktu z książką. Miejska Biblioteka Publiczna Oddział dla Dzieci
i Biblioteka Pedagogiczna mają wieloletnie doświadczenie w organizowaniu współpracy z placówkami
oświatowymi. Nasi uczniowie systematycznie korzystają z propozycji tych bibliotek. Uczestniczą
w lekcjach bibliotecznych, w zajęciach w pracowni multimedialnej o profilu ekologicznym, konkursach,
spotkaniach autorskich i uroczystościach.

W drugim semestrze roku szkolnego miały miejsce następujące działania aktywizujące uczniów do działalności
na rzecz czytelnictwa:
1. Pasowanie uczniów klas I na czytelnika
2. Obchody Światowego Dnia Książki dla Dzieci
3. Ogólnopolski Tydzień Czytania dzieciom
4. Święto Uwalniania Książek
5. „Umiem dobrze czytać” – spotkania dla uczniów klas IV, doskonalące umiejętność cichego czytania
ze zrozumieniem