Szkoła Podstawowa nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Emilii Plater

KONSULTACJE KLAS VIII

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
Bez tytułu
zasady i harmonogram konsultacji
DRODZY UCZNIOWIE KLAS ÓSMYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM


Już poniedziałku, 25.05.2020 r.
rozpoczynamy w naszej szkole konsultacje z nauczycielami,
którzy uczą w klasach ósmych.

 
Konsultacje dla uczniów mają charakter dobrowolny.
termin  -  25.05.2020 r. – 29.05.2020 r.
 
Aby konsultacje mogły się odbyć musicie zapoznać sie z poniższym
materiałem i wytycznymi
.

 
  • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
  • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
  • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
  • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
  • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
  • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
  • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
  • Pamiętaj, że masz możliwość ustalenia konsultacji z każdym nauczycielem, jednak dopiero po zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi, który zaplanuje Twoje przyjście tak, by uniknąć zgromadzenia się w jednym czasie większej ilości uczniów.
  • Skontaktuj się z nauczycielem – poprzez komunikatory zdalnych lekcji, wiadomość e-mail,lub numer telefonu jeśli posiadasz.

Warunkiem udziału ucznia w konsultacjach na terenie szkoły jest złożenie w dniu konsultacji odpowiednich oświadczeń o stanie zdrowia dziecka oraz dotyczącej zgody na wykonanie pomiaru temperatury u dziecka.
 
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA UCZNIAOŚWIADCZENIE O PRZESTRZEGANIU SZKOLNYCH PROCEDUROŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA POMIAR TEMPERATURYHARMONOGRAM KONSULTACJI DO POBRANIA:


  

 
powrót